Pomohli sme

Už od začiatku pomáhame plniť detské priania detí z DD v Martine, postupne sa k tomuto DD pridávajú aj iné zariadenia, čo nás veľmi teší. Prerozdelenie darčekov a prostriedkov je možné overiť u riaditeľov z uvedených zariadení.

Ročník 2019

 • Centrum pre deti a rodiny na Hviezdoslavovej ulici v Martine
 • Centrum pre deti a rodiny v Necpaloch
 • Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku
 • Centrum pre deti a rodiny v Bratislave - Rontgenova
 • Dorka, centrum pre obnovu rodiny vo Zvolene
 • DSS Synnómia v Žiline
 • Charita Žilina - plníme priania osamelým dôchodcom
 • OZ Rozum a cit - pomoc deťom v rodinách v núdzi v rámci Žilinského kraja
 • OZ Úsmev ako dar - pomoc deťom v rodinách v núdzi v rámci východného Slovenska

Ročník 2018

 • deťom z Detského domova na Hviezdoslavovej ulici v Martine
 • deťom z Detského domova Necpaly
 • deťom z Detského domova Svidník
 • deťom umiestneným v pestúnskych rodinách v spolupráci s OZ Rozum a cit
 • realizovali sme potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi pod záštitou OZ Rozum a cit

Ročník 2017

 • deťom z Detského domova na Hviezdoslavovej ulici v Martine
 • deťom z Detského domova Necpaly
 • deťom z Detského domova Svidník
 • deťom umiestneným v pestúnskych rodinách v spolupráci s OZ Rozum a cit

Ročník 2016

 • deťom z Detského domova na Hviezdoslavovej ulici v Martine
 • deťom z Detského domova Necpaly
 • deťom umiestneným v DSS LÚČ v Žiline

ročník 2015

 • deťom z Detského domova na Hviezdoslavovej ulici v Martine
 • deťom z Detského domova Necpaly 

ročník 2013

 • týraným ženám a deťom umiestneným v DSS LÚČ v Žiline
 • deťom z Detského domova v Martine
 • deťom z krízového centra Náruč
 • deťom v pestúnskych rodinách, ktoré spolupracujú s nadáciou Rozum a cit 

ročník 2012

 • týraným ženám a deťom umiestneným v zariadení DSS Lúč v Žiline

ročníky 2004-2011

 • deťom z Detského domova na Hviezdoslavovej ulici v Martine

PODPORUJÚ NÁS