• Facebook: stromsplnenychpriani

Darujme si radosť a šťastie navzájom v TULIP Center Martin v dňoch adventu
1.-20. Decembra 2015.

Zakúpením darčekov pomôžete splniť vianočné sny deťom z detských domovov na Hviezdoslavovej ulici v Martine a Necpaloch. Na Vašu štedrosť v nich čaká takmer 102 detí.

Detské priania sú adresované Vám, ľuďom s veľkým srdcom, ako dobrovoľným darcom, ktorí by ste radi pripravili svojim darčekom milé vianočné prekvapenie pre tieto deti. Určite ich potešíte a naplníte srdiečka pocitom, že aj v ich životnej situácii je ktosi, komu na nich záleží.


Postup:

1. Vyberte si detské prianie zo STROMU SPLNENÝCH PRIANÍ
2. Zakúpte, prosím, vytúžený darček uvedený na kartičke
3. Darček prineste spolu s prianím na označené miesto v Tulip Center Martin alebo v spoločnosti Trim Leader a.s. podľa toho, z ktorého stromčeka ste si zvesili detské prianie

Tento rok do svojich priestorov postavila Strom splnených prianí aj spoločnosť Trim Leader a.s., ktorá spolu so svojimi zamestnancami splní 60 prianí deťom z Detského domova v Necpaloch.

O krásny moment spolupatričnosti by sme sa radi s Vami podelili. Preto sa v januári 2016 uskutoční galaprogram s názvom Večer vďaky, kam by sme Vás - všetkých darcov aj ľudí, ktorí sa akokoľvek do projektu zapojili, radi pozvali a poďakovali spolu s deťmi z Detských domovov.

ĎAKUJEME a prajeme Vám radosťou naplnené vianočné sviatky
Organizačný tím
Strom splnených prianí